Privacy

Fijn dat je vertrouwen stelt in ons.

We bewijzen je graag dat we jouw vertrouwen waard zijn.

 

Fourcorners vertelt je duidelijk waarom we jouw gegevens vragen. En ook hoe we jouw privacy beschermen.

In essentie komt het erop neer dat we jou graag de film of animatie geven die best bij je past. Daarom sturen we je graag zo nu en dan extra informatie. Ook doen we regelmatig tevredenheidsenquêtes. Uit jouw ervaringen leren we dan om onze productie eigentijds te houden, maar belangrijker nog, jou als klant blij te maken.

Een aantal gegevens helpen ons daarbij. Wil je meer details over wat we met die gegevens doen? Geen probleem. Want we hebben geen geheimen. Je leest alles in de tekst hieronder.

Om zeker te zijn dat daar alles in staat wat moet, lieten we die schrijven door een jurist. Het klinkt af en toe dus wat anders dan je gewend bent van de Fourcorners medewerkers. Maar wees gerust: ook in deze tekst staat jouw belang voorop.

Vertrouw ons dus niet alleen voor je film / animatieadvies. Maar ook voor de bescherming van je privacy.

Definities

 • Bezoeker: iedere (rechts)persoon die gebruik maakt van de website dan wel betrokkene is in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Website: fourcorners.nl
 • Fourcorners BV, Zijpendaalseweg 59, 6814 CD in Arnhem

Waarop is dit beleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op (het gebruik van) de website www.fourcorners.nl. In dit beleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers.

Wat doen wij?

Fourcorners verwerkt de data die de bezoeker via het aanmelden voor informatie aan Fourcorners verstrekt. Deze data omvat onder andere bedrijfsnaam, voornaam, familienaam en e-mailadres.

Daarnaast kan Fourcorners verzamelen zoals technische data en gegevens via cookies, waaronder het IP-adres van de bezoeker en diens zoekgedrag.

Voor bepaalde werkzaamheden schakelt Fourcorners derde partijen in, zoals Google Analytics. Fourcorners  deelt relevante persoonsgegevens enkel met andere derden indien Fourcorners daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Fourcorners heeft een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google en we hebben het laatste octet van het IP adres gemaskeerd. Tevens hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Fourcorners bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Waarom doen wij dit?

Fourcorners verzamelt en verwerkt de genoemde data voor de volgende doeleinden:

 • Indien aanwezig; het toezenden van gerichte informatie betreffende film en animaties;
 • Het beantwoorden van vragen;
 • Het houden van acties en wedstrijden;
 • Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek;
 • Technische redenen, zoals optimalisatie van de website;
 • De doeleinden in het cookiebeleid, waaronder het opmaken van een profiel over de gebruiker, teneinde het online surfgedrag en de voorkeuren van de gebruiker vast te stellen;
 • Systeemgerelateerde en statistische doeleinden.

Indien Fourcorners de persoonsgegevens van de bezoeker voor andere doeleinden wil gaan verwerken, zal de bezoeker hierover geïnformeerd worden voorafgaand aan deze nieuwe verwerking.

Wat is de grond hiervoor?

De verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker vindt voor zover nodig plaats op grond van toestemming. De bezoeker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken, of om de gevraagde gegevens niet te verstrekken.

Indien sprake is van een overeenkomst tussen de bezoeker en Fourcorners (bijvoorbeeld omdat de bezoeker een film of animatie heeft gekocht), dan is het leveren van de genoemde informatie daarvoor echter noodzakelijk.

Tot slot heeft Fourcorners er belang bij om een goed werkende website aan te kunnen bieden, afgestemd op de behoeftes van de gebruiker.

Wat zijn de rechten van de bezoeker?

 • Inzage: Indien we die hebben verwerkt heeft de bezoeker te allen tijde het recht om Fourcorners te verzoeken om zijn persoonsgegevens in te zien.
 • Rectificatie / verwijdering: De bezoeker heeft te allen tijde het recht om Fourcorners te verzoeken tot rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.
 • Beperking / bezwaar: De bezoeker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • Data-overdracht: De bezoeker kan Fourcorners verzoeken om de persoonsgegevens, die hij aan Fourcorners heeft verstrekt, te ontvangen (zodat hij die weer kan delen met een ander).
 • Klacht: de bezoeker heeft het recht tegen Fourcorners een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie: aanvullende informatie over de rechten van de Bezoeker is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, of via de contactgegevens hieronder.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Fourcorners gaat strikt vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van de bezoeker en heeft maatregelen genomen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn zowel technisch als organisatorisch van aard en omvatten onder andere de volgende maatregelen:

 • De toegang tot de persoonsgegevens is gelimiteerd tot bepaalde personen binnen Fourcorners;
 • Indien gegevens worden opgeslagen, dan is dit op fysiek- en technisch beveiligde servers van Fourcorners;
 • Gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Google Analytics, die passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens;
 • De website maakt gebruik van een SSL-certificaat.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en / of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met:

Fourcorners BV
Zijpendaalseweg 59, 6814 CD in Arnhem
Telefoonnummer: (088) 0184000
E-mailadres: Info@fourcorners.nl